Przedsiębiorca podczas zakładania firmy musi podjąć jedną z najważniejszych decyzji – jaką formę

Księgowości wybrać, pełną czy uproszczoną? Obydwa sposoby mają swoje zalety i wady, które powinny być dopasowane do indywidualnej sytuacji przedsiębiorstwa.

Mała księgowość to zestaw podstawowych zasad gromadzenia danych finansowych. Główną funkcją jest obliczenie podatku. Istnieją trzy formy uproszczonej księgowości – karta podatkowa polegająca na płaceniu stałej kwoty, której wysokość zależy od ilości mieszkańców w miejscu prowadzenia firmy, ilości pracowników i rodzaju działalności, ryczałt ewidencjonowany zobowiązuje przedsiębiorcę do opłacania podatku zależnie od przychodu oraz księga przychodów i rozchodów, która wylicza sumę przychodów i kosztów, a następnie oblicza różnicę podając ostateczną kwotę podatku.

Pełna księgowość jest za to rozbudowanym, precyzyjnym i sformalizowanym systemem ewidencji zdarzeń gospodarczych służących do kontroli, analizy i generowania niezbędnych informacji na temat sytuacji podmiotu na przestrzeni jakiegoś okresu.

Podczas prowadzenia KPiR należy przestrzegać pewnych zasad np. zrozumiale opisywać zdarzenia gospodarcze, zapewniać jednorodność i spójność w zapisach, naprawiać błędy poprzez wystawianie odpowiednich korekt czy not korygujących, a także zagwarantować trwałość zapisów. To bardzo skomplikowany i precyzyjny system ewidencji, dlatego przedsiębiorca musi bardzo uważać na błędy i nieprawidłowości.

Z uwagi na stopień skomplikowania i wysokie koszty prowadzenia może być problemem dla mniejszych firm, dlatego właściciele zlecają to zadanie specjalistom, którzy przejmą kontrolę nad ewidencją każdej złotówki w firmie, a przedsiębiorca będzie mógł skupić się na rozwoju firmy.