Mała księgowość to forma księgowości uproszczonej, którą obowiązek mają prowadzić mikro i mali przedsiębiorcy. Najczęściej jej charakter powiązany jest z prowadzeniem księgi przychodów i rozchodów, ewidencji przychodów zryczałtowanego podatku oraz rejestrów VAT.

Ewidencja finansów prostszym sposobem jest formą dotyczącą zarówno firm jednoosobowych, jak również małych i średnich przedsiębiorstw rozliczających się na zasadach ogólnych. Korzystać z niej mogą osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, spółki cywilne osób fizycznych i firmy, których przychody za poprzedni rok obrotowy nie przekroczyły 1,2 miliona euro.

Poza KPiR przedsiębiorca może rozliczać koszta za pomocą karty podatkowej, czyli co miesiąc odprowadzać stałą kwotę podwyższoną co roku o wskaźnik wzrostu lub ewidencjonować z użyciem ryczałtu, czyli obliczać obciążenie na podstawie całkowitego przychodu bez uwzględniania ich kosztów.

Prowadzenie Księgi Przychodów i Rozchodów na własną rękę naraża przedsiębiorcę na popełnienie błędu dlatego w większości przypadków to zadanie zlecane jest firmom zewnętrznym świadczącym usługi w zakresie kontroli ewidencji finansów i podatków.

Każdy podmiot prowadzący rejestry VAT może sporządzać deklarację podatkowe w postaci wygenerowanych Jednolitych Plików Kontrolnych, w skrócie JPK_VAT i obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy.

Mała księgowość w niektórych przypadkach zobowiązuje przedsiębiorcę do prowadzenia wykazu środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.