Od niedawna obowiązywać zaczęło oznaczenie pozycji GTU, które z kolei stanowi obowiązkowy element pliku JPK_V7M oraz JPK_V7K. Zgodnie z nowelizacją ustawy o VAT, podatnicy mają obowiązek, aby w ewidencji zakupu i sprzedaży wskazać m.in. inne dane, które mają służyć do identyfikacji poszczególnych transakcji. Owymi danymi mogą być właśnie oznaczenia GTU towarów oraz usług, które są wymagane do sporządzenia pliku JPK.

Oznaczenia GTU znajdują zastosowanie w przypadku:
– transakcji zbiorczych odnośnie sprzedaży ewidencjonowanej na kasie rejestrującej,
– zbiorczych informacji odnośnie sprzedaży nieudokumentowanej fakturami,
– sprzedaży, która nie została objęta obowiązkiem prowadzenia ewidencji sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej,
– zakupów skutkujących pojawieniem się VAT-u należnego u przedsiębiorcy sporządzającego plik JPK.

Podanie GTU jest wymagane zarówno przy transakcjach opodatkowanych, zwolnionych (bo ich miejsce opodatkowanie jest poza Polską), opodatkowanych u nabywcy, opodatkowanych stawką 0%. Należy wiedzieć, iż w każdym z tych przypadków, GTU dotyczy rozliczenia podatku należnego.

Klasyfikacja GTU wygląda następująco:
GTU_01, który dotyczy dostawy napojów alkoholowych
GTU_02, który dotyczy dostawy benzyn lotniczych, benzyn silnikowych, gazu płynnego, olejów napędowych, olejów opałowych, paliw do silników odrzutowych, naft do silników odrzutowych, pozostałych olejów napędowych, paliw ciekłych, biopaliw
GTU_03, który dotyczy dostawy oleju opałowego, olejów smarowych oraz smarów plastycznych
GTU_04, który dotyczy dostawy towarów tytoniowych, suszu tytoniowego, płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich
GTU_05, który dotyczy dostawy odpadów (wraki z przeznaczeniem do złomowania, odpady szklane, odpady z papieru i tektury, pozostałe odpady gumowe, odpady z tworzyw sztucznych, odpady zawierające metal, akumulatory elektryczne, surowce wtórne metalowe/szklane/papierowe/gumowe oraz z tworzyw sztucznych
GTU_06, który dotyczy dostawy urządzeń elektronicznych oraz części i materiałów do nich
GTU_07, który dotyczy pojazdów oraz części samochodowych
GTU_08, który dotyczy dostawy metali szlachetnych oraz nieszlachetnych
GTU-09, który dotyczy dostawy leków oraz wyrobów medycznych
GTU_10, który dotyczy dostawy budynków, budowli i gruntów
GTU_11, który dotyczy świadczenia usług w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych
GTU_12, który dotyczy świadczenia usług o charakterze niematerialnym (doradczych, księgowych, prawnych, zarządczych, marketingowych, szkoleniowych, reklamowych itp.)
GTU_13, który dotyczy świadczenia usług transportowych oraz magazynowych

Oznaczanie towarów/usług GTU w fakturach
Faktury wystawiane w związku z przeprowadzanymi transakcjami z grup określonych przez GTU, nie muszą zawierać owego oznaczenia. Okazuje się, iż jest to wyłącznie wewnętrznie przyporządkowana informacja, która jest stosowana jedynie przez osoby wystawiające faktury, aczkolwiek ich ujęcie na fakturze nie jest zabronione.

UWAGA!
Podanie błędnego kodu GTU nie podlega obowiązkowej korekcie. Z kolei brak oznaczenia GTU w pliku JPK_V7M lub VAT_V7K może powodować wezwanie do uzupełnienia informacji, bądź nałożenie na przedsiębiorcę kary grzywny w wysokości 500 zł za każde uchybienie.