Likwidacja spółki, a przechowywanie dokumentacji

Jeśli przedsiębiorca podejmie decyzję o likwidacji swojej spółki, musi również zdawać sobie sprawę z tego, że nie zwalnia go to z obowiązku przechowywania zarówno ksiąg podatkowych, jak i wszelkich dowodów księgowych aż do momentu przedawnienia się danego zobowiązania podatkowego, które zasadniczo przedawnia się po upływie 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności danego podatku. Jednak co ważne – termin przedawnienia wydłuża się wówczas, gdy jego bieg nie rozpocznie się choćby z powodu rozłożenia spłaty na raty, bądź zawieszenia spłaty należności.

Istnieją w polskim prawie również ustawy, które przewidują wyjątkowe rozwiązania odnośnie archiwizacji dokumentów podatkowych. Przykładem tego może być przedsiębiorca, który korzysta z pomocy publicznej, której udziela zgodnie z ustawą o specjalnych strefach ekonomicznych. Wówczas przedsiębiorcy są zobowiązani do przechowywania ksiąg podatkowych do momentu, jak upłynie okres przedawnienia roszczeń dotyczących zwrotu pomocy publicznej. Z kolei roszczenia te przedawniają się po 10 latach od końca roku kalendarzowego, w którym skorzystano z danej pomocy.

Zasady archiwizacji dokumentacji podatkowej odnoszą się do wszystkich przedsiębiorców (nawet tych, którzy zakończyli działalność). Księgi podatkowe oraz dokumenty związane z ich prowadzeniem, jak również dokumenty związane z rozliczeniami podatkowymi, muszą być przechowywane do momentu upływu terminu przedawnienia zobowiązania, którego dotyczy.

Wszelkie dokumenty powinny być oddane do przechowywania osobie, bądź firmie, których dane zostaną wskazane w umowie spółki/uchwale wspólników. Jednak jeśli owa informacja nie znajduje się z umowie spółki – tzw. przechowawcę wyznacza Sąd Rejestrowy. Wówczas podmiot, który podjął się likwidacji spółki, jest zobowiązany do tego, aby zawiadomić Urząd Skarbowy o miejscu przechowywania dokumentacji podatkowej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

ZAMÓW ROZMOWĘ
z konsultantem
Oddzownimy w 30 sekund!
Podaj nam swój numer telefonu, oddzwonimy najszybciej jak to możliwe.