W ostatnim czasie bardzo często spotykamy się z niewiedzą zarówno pracowników, jak i pracodawców w zakresie tego, jak powinno wyglądać wynagrodzenie pracownika wysłanego na izolację, a oczekującego na wynik testu pod kątem COVID-19. Właśnie dlatego pragniemy wyjaśnić, na jakich zasadach należy dokonywać wypłaty.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 roku odnośnie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów oraz zakazów w związkiem z pandemią, podstawą do dokonania wypłaty dla osoby poddanej kwarantannie lub izolacji, jest informacja znajdująca się w systemie teleinformatycznym ochrony zdrowia odnośnie objęcia tej osoby kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.

W przypadku, kiedy płatnikowi składek nie zostanie przekazana informacja o poddaniu pracownika kwarantannie/izolacji, w terminie 3 dni roboczych od dnia zakończenia obowiązkowej kwarantanny/izolacji osoba, która była jej poddana musi złożyć pracodawcy pisemne oświadczenie odnośnie jej odbycia. Istnieje również możliwość złożenia tego pisma za pośrednictwem systemów teleinformatycznych.

W danym oświadczeniu muszą znaleźć się informacje takie, jak:
– dane osobowe pracownika poddanego kwarantannie/izolacji (imię i nazwisko, PESEL, serię i numer paszportu,
– datę rozpoczęcia odbywania przymusowej kwarantanny/ izolacji w warunkach domowych oraz datę jej zakończenia,
– podpis pracownika odbywającego kwarantannę/izolację.

Wówczas pracodawca, bądź podmiot, który jest zobowiązany do wypłacenia wynagrodzenia z tytułu choroby, musi wystąpić do organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej o potwierdzenie informacji zawartych w otrzymanym oświadczeniu.