Już od 1 stycznia 2021 roku zacznie obowiązywać nowe wynagrodzenie minimalne, które wzrośnie o 7,7% w stosunku do płacy minimalnej w 2020 roku.

Stawki są obowiązującym prawem, które zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw. Z kolei minimalne wynagrodzenie dotyczy nie tylko osób o najniższych zarobkach, ale również umów rozliczanych na podstawie stawek godzinowych. Stanowi ono pewnego rodzaju parametr, od którego jest ustalana wysokość różnego rodzaju świadczeń.

Jak co roku, w pierwszej połowie września Rada Ministrów debatuje nad wysokością minimalnego wynagrodzenia, które docelowo ma wejść w życie od stycznia roku następnego. Mimo, iż jest to jeden z parametrów, który uwzględnia Ustawa Budżetowa, wiążę się z negocjacjami z pracownikami, których reprezentują związki zawodowe oraz pracodawcami, których z kolei reprezentują ich organizacje.

Ostateczna decyzja staje się obowiązującym prawem wówczas, gdy w Dzienniku Ustaw ukaże się rozporządzenie Rady Ministrów. W związku z tym, 28 lipca 2020 roku przyjęto propozycję wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, a także wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2021 roku.

Zgodnie z propozycją, minimalne wynagrodzenie w 2021 roku wynosić będzie 2800 zł (w 2020 roku wynosiło 2600 zł). Z kolei najniższe wynagrodzenie za przepracowaną godzinę wyniesie 18,30 zł.

*****

Przeczytaj także o: PARAGON FISKALNY W NOWYM JPK_VAT