Już od 2021 roku spółki komandytowe zostaną obarczone znacznym obciążeniem podatkowym. Przewiduje się niestety, iż ze względu na wyższe zobowiązania podatkowe, na rynku funkcjonować będzie coraz mniej owych spółek (obecnie stanowią one 7% wszystkich spółek).

Przez Sejm została przyjęta nowelizacja ustawy, która nakłada na spółki komandytowe opodatkowanie CIT, a więc konsekwencją tego będzie wzrost obciążenia podatkowego aż o 35%. Obecna sytuacja obciążała tych przedsiębiorców stawką 19%, gdyż opodatkowanie obowiązywało jedynie na poziomie wspólników. Resort Finansów informuje o tym, iż docelowo owe zmiany będą usprawniały działania podejmowane w drodze do optymalizacji podatkowej.

Zgodnie z planem zmiany opodatkowania spółek komandytowych analogicznie do spółek z o.o. – wejdą w życie w 2021 roku.

Spółki komandytowe nie posiadają osobowości prawnej, aczkolwiek posiadają zdolność do czynności prawnych, co oznacza nic innego jak to, że mają możliwość we własnym imieniu zaciągać zobowiązania. Jednak do jej rejestracji konieczni są jeden komandytariusz i jeden komplementariusz, który a jej długi odpowiada całym swoim majątkiem.

Z naszych informacji wynika, iż przedsiębiorcy decydują się właśnie na tą formę działalności, ponieważ nie wymaga ona kapitału zakładowego, jak również prezentuje wyraźny podział ról oraz odpowiedzialności pomiędzy wspólnikami. Nowe przepisy odnośnie opodatkowania, będą obciążały spółkę na dwóch poziomach, a mianowicie na poziomie samej spółki, jak i na poziomie jej wspólników.

W razie ewentualnych pytań, bądź pojawiających się wątpliwości – zachęcamy do kontaktu z naszym ekspertem, który szczegółowo omówi ową zmianę.