Wraz z 1 stycznia 2021 roku płatnicy składek oraz osoby fizyczne, które zlecają dzieło (umowa o dzieło), zobowiązani będą do tego, aby o zawarciu każdej umowy, poinformować Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Obowiązek ten pojawia się wówczas, gdy:
– umowa została zawarta z osobą, która nie pozostaje w stosunku pracy,
– w ramach tej umowy, osoba ta nie wykonuje pracy na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy.

Ważną informacją jest to, iż obowiązek ten będzie trzeba wykonać w terminie 7 dni od podpisania umowy o dzieło. Z kolei informacje odnośnie zawartych umów, będą ewidencjonowane na koncie płatnika składek.

Co to oznacza dla podmiotów zawierających owe umowy o dzieło?
To co w tej sytuacji jest najistotniejsze, to to, że obowiązkowe ewidencjonowanie umów, nie wiążę się z koniecznością oskładkowania umów. Aczkolwiek wydaje się, iż jest to pierwszy krok do tego, aby objąć je obowiązkowymi ubezpieczeniami. Jednak zanim do tego dojdzie, ZUS będzie wykorzystywał ewidencję w trakcie kontroli płatników.

Co musi wiedzieć przedsiębiorca zawierający umowy o dzieło?
Mimo tego, iż projekt rozporządzenia określający wzór umowy o dzieło, nie został jeszcze opublikowany, już teraz firmy współpracujące z osobami fizycznymi na podstawie owych umów, powinny przygotować się na wejście w życie nowych przepisów.

Już na tą chwilę konieczne jest:
– przejrzenie zawartych umów o dzieło, jak również zastosowanym w ich przypadku wzorom umowy,
– weryfikacja zasadności zawierania umowy o dzieło w poszczególnych przypadkach,
– oszacowanie ryzyka przekwalifikowania umów o dzieło na umowy zlecenia,
– analiza za i przeciw odnośnie ewentualnych zmian umów o dzieło w przyszłości,
– ustalenie kiedy powinny w dalszym ciągu być stosowane umowy o dzieło.