Wiele osób głowi się nad tym, o co właściwie chodzi z podatkiem od deszczu, a także kto i dlaczego powinien go zapłacić.

Otóż podatek ten obowiązuje w Polsce od 2018 roku i jest wynikiem ustawy o prawie wodnym. Jest to bowiem opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej na skutek wykonywania na nieruchomościach (powyżej 3500 m2) robót, bądź obiektów budowlanych, które są trwale związane z gruntem, a które mają wpływ na zmniejszenie owej retencji poprzez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach, które nie zostały ujęte przez systemy kanalizacji zarówno otwartej, jak i zamkniętej.

Opłat nie ponosi się za jezdnie dróg publicznych, jak również drogi kolejowe, z których wody opadowe, bądź roztopowe zostają odprowadzone do wód, bądź do ziemi za pomocą urządzeń wodnych, które umożliwiają ich retencję, bądź infiltrację.

Wysokość tego podatku jest uzależniona od wielkości powierzchni zabudowanej. Wysokość owej opłaty jest ustalana jako iloczyn jednostkowej stawki opłaty, która jest wyrażona w wielkości utraconej powierzchni biologicznej czynnej, jak również czasu, który zostaje wyrażony w latach.

W razie pytań, bądź jakichkolwiek wątpliwości – zapraszamy do kontaktu z naszym konsultantem!