Strona główna

***

Deklaracja PIT-11 dla pracowników – kiedy i komu powinna zostać przekazana?

Obowiązkiem pracodawców jest przygotowanie oraz doręczenie pracownikom deklaracji PIT-11. Istotne jest, że obowiązek skierowany jest do pracodawców bez względu na zastosowaną w ich firmie formę zatrudnienia.

Deklaracja PIT-11 powinna zostać również do końca stycznia dostarczona do odpowiedniego urzędu skarbowego.

Przepisy Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jasno określają obowiązek pracodawców jakim jest wyliczenie oraz odprowadzenie zaliczek z tytułu podatku dochodowego za zatrudnionych pracowników.

Deklaracja powinna zostać sporządzona w 3 egzemplarzach oraz przekazana pracownikowi, do urzędu skarbowego oraz pozostać w firmie jako element dokumentacji kadrowo-płacowej zatrudnionego pracownika.

W jaki sposób powinna zostać dostarczona deklaracja PIT-11 dla pracowników?
– przekazanie osobiste deklaracji
– wysłanie listu zawierającego deklaracje
– wysłanie deklaracji w sposób elektroniczny pod rygorem zachowania urzędowego wzoru oraz wymaganych elementów

Jakich błędów w deklaracji PIT-11 należy unikać?
– brak wymaganego podpisu osoby upoważnionej do obliczenia oraz pobrania podatku
– błędne dane pracownika lub pracodawcy
– nieprawidłowe zaznaczenie informacji podatkowych

Istotnie należy podkreślić, że deklaracja PIT-11 stanowi podstawę do dokonania przez pracownika rozliczeń z urzędem skarbowym.

 

Obowiązek raportowania umów o dzieło do ZUS – zachęcamy do lektury wpisu!