Podatnik planujący zmianę formy opodatkowania w prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, jest zobowiązany do tego, aby zrobić to do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym został osiągnięty pierwszy dochód w danym roku podatkowym. Konieczne jest zgłoszenie owej decyzji we właściwym Urzędzie Skarbowym. Jednak bardzo ważną kwestią jest porządna analiza wybieranej formy opodatkowania, ponieważ odpowiednio wybrana forma opodatkowania, będzie w stanie zaoszczędzić w firmie sporą kwotę pieniędzy, a źle dobrana – szybko doprowadzi firmę do bankructwa.

Zmiana formy opodatkowania – JAK?
Aby rozpocząć zmianę formy opodatkowania, podatnik jest zobowiązany do wypełnienia formularza CEIDG-1, co może zostać zrobione przez Internet, bądź osobiście w Urzędzie Gminy lub Miasta. Zależnie od wybieranej formy opodatkowania, należy pamiętać o poniższych terminach:
– do 20 stycznia/przed rozpoczęciem działalności przy wyborze karty podatkowej,
– do 20 stycznia jeśli wcześniej była karta podatkowa, a planowana jest zmiana formy opodatkowania,
– do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnięty był pierwszy przychód w roku podatkowym, bądź do końca roku podatkowego, gdy pierwszy przychód został osiągnięty w grudniu danego roku podatkowego, wybierając podatek liniowy lub ryczałt ewidencjonowany.

UWAGA!
Jeśli wybór przedsiębiorcy padł na kartę podatkową, wówczas do CEIDG-1 należy dołączyć deklarację PIT-16.

Zmiana formy opodatkowania – KIEDY?
Zapewne przedsiębiorcy, którzy na rynku działają już od dłuższego czasu, jak również osoby, które zaczęły analizować ten temat, stojąc przed wyborem odpowiedniej formy opodatkowania dla swojej firmy, wiedzą iż nie ma formy opodatkowania, która posiada wyłącznie zalety. Otóż zadaniem przedsiębiorcy jest znalezienie przysłowiowego złotego środka. Jednak z doświadczenia własnego oraz naszych Klientów wiemy, iż dopiero po wyborze danej formy, okazuje się czy jest ona odpowiednia.

1. Zmiana z zasad ogólnych na podatek liniowy
Jeśli w danym przedsiębiorstwie osiągane są bardzo wysokie dochody na zasadach ogólnych, wówczas będzie ono zobowiązane do opłacania podatku zgodnie ze stawką 32%. Wówczas stawka podatku liniowego wynosząca 19% wydaje się bardziej opłacalna. Jednak należy mieć na uwadze, iż wybierając podatek liniowy, firma zostanie zwolniona z licznych ulg podatkowych.

2. Zmiana z podatku liniowego na ryczałt ewidencjonowany
Jeśli przedsiębiorstwo nie generuje żadnych kosztów uzyskania przychodów, wówczas ryczałt bądź karta podatkowa mogą okazać się dobrym rozwiązaniem, ponieważ oferują opłacalne stawki procentowe, jak również nie wymagają od przedsiębiorcy prowadzenia księgi przychodów i rozchodów.

3. Zmiana z ryczałtu ewidencjonowanego na zasady ogólne
Z doświadczenia wiemy, iż zarówno karta podatkowa, jak i ryczałt ewidencjonowany, mają wyjątkowo wąskie grono przedsiębiorców, którzy mogą z nich korzystać. Często w sytuacji, kiedy przedsiębiorca poszerza swoją działalność o zupełnie nowe PKD, traci możliwość rozliczania się w oparciu o ryczałt ewidencjonowany. Wówczas można zmienić formę opodatkowania w trakcie roku. Z kolei rozliczając się na zasadach ryczałtu, podatnik nie może rozliczać kosztów, a więc w sytuacji jeśli zacznie ich generować więcej niż przychodów, forma ta okaże się dla niego kompletnie nieopłacalna. Wówczas najlepszym rozwiązaniem okazują się zasady ogólne. Dokonując tej decyzji przedsiębiorca jest również zobowiązany do założenia ewidencji środków trwałych, która jest wymagana w założeniach zasad ogólnych.