Wprowadzony jakiś czas temu indywidualny rachunek ZUS był dla przedsiębiorców bardzo innowacyjnym rozwiązaniem, dlatego planowane indywidualne rachunki podatkowe nie wzbudzają już tak dużych emocji. Jednak mimo to, warto przyjrzeć się zasadom ich funkcjonowania, ponieważ pierwsze wpłaty będą dokonywane już od początku 2020 roku.

Zgodnie z obowiązującymi zasadami – zapłaty podatków dokonuje się na rachunek bankowy odpowiedni dla właściwego Urzędu Skarbowego. Istotne jest to, iż każdy urząd posiada odrębne konta dla różnych podatków. Tym sposobem przedsiębiorcy korzystają od jednego, do kilku rachunków bankowych – osobnych dla podatku dochodowego od osób fizycznych, osób prawnych, jak i VAT.

Zgodnie z zasadami – wpłata na dany rachunek powoduje, że urzędnicy powinni zaliczyć to jako wpłatę z tytułu podatku przypisanego do danego numeru rachunku. Tak więc w sytuacji, kiedy przedsiębiorca miałby zaległości z tytułu PIT, a na bieżąco regulowałby należności z tytułu VAT, wpłata ta nie może zostać przypisana na poczet zaległości z tytułu PIT.

W związku z tym, iż powyższa zasada mogłaby prowadzić do rosnącego długu oraz odsetek, wprowadzona została nowelizacja do ustawy.

Zgodnie ze zmianą planowaną w Ordynacji Podatkowej, najprawdopodobniej od 2020 roku każdy przedsiębiorca będzie miał do dyspozycji własny, podatkowy rachunek bankowy, który będzie wzorowany na indywidualnym rachunku składkowym. Na ów numer konta będą dokonywane wszystkie wpłaty na rzecz Urzędu Skarbowego (bez rozdzielenia na konkretne rodzaje podatków).

Indywidualne numery rachunków zostaną stworzone w oparciu o NIP podatnika, bądź o PESEL (jeśli nie ma NIP-u). Oznacza to nic innego jak to, że swój rachunek będzie posiadał zarówno przedsiębiorca prowadzący firmę, jak i osoba zatrudniona na etacie, która opłaca wyłącznie podatek dochodowy. Umożliwi to zidentyfikować poprawność rachunku.

Rozwiązanie to będzie nie tylko uproszczeniem w zakresie regulowania zobowiązań podatkowych, ale również ujawni nowe zasady zaliczania wpłat. W sytuacji, gdy przedsiębiorca nie będzie miał zaległości podatkowych i opisze czego dotyczy przelew, wpłata zostanie przekazana na ten cel. Z kolei jeśli przedsiębiorca dopuści się do powstania zaległości, w pierwszej kolejności wpłata zostanie przeznaczona na uregulowanie zaległości (nawet jeśli inny jest tytuł przelewu). Natomiast jeśli przedsiębiorca nie posiadając zaległości, zrobi przelew bez wskazania tytułu, pieniądze zostaną przekazane na pokrycie zobowiązania o najstarszym terminie płatności.

WAŻNE!
Po przydzieleniu indywidualnego rachunku podatkowego, korzystanie z niego będzie obowiązkowe, a korzystanie z poprzednich rachunków przypisanych dla właściwego Urzędu Skarbowego będzie nieprawidłowe.