Jednolity Plik Kontrolny został wprowadzony artykułem 193a ordynacji podatkowej w celu uszczelnienia polskiego systemu podatkowego. Przedsiębiorcy zobowiązani są do sporządzania i przesyłania JPK w określonym formacie do Urzędu Skarbowego. Duże przedsiębiorstwa posiadają ten obowiązek od 1 lipca 2016 roku, małe i średnie firmy od 1 stycznia 2017 roku, natomiast mikroprzedsiębiorcy obowiązek ten nabyli 1 stycznia 2018 roku.

Jednolity Plik Kontrolny obejmuje:
– księgi rachunkowe – JPK_KR,
– wyciąg bankowy – JPK_WB,
– magazyn – JPK_MAG,
– ewidencje zakupu i sprzedaży VAT – JPK_VAT,
– faktura VAT – JPK_FA,
– podatkowa księga przychodów i rozchodów – JPK_PKPIR,
– ewidencja przychodów – JPK_EWP.

Wprowadzenie Jednolitego Pliku Kontrolnego powoduje skrócenie dokonywania czasu kontroli przez organy podatkowe oraz znacznie poprawia jej wyniki. Jest także korzystne dla przedsiębiorców, gdyż podatnik przekazuje dane o swojej firmie przez Internet lub na nośnikach danych np. płytach DVD, co ogranicza ponoszenie kosztów. W JPK znajdują się informacje dotyczące sytuacji finansowej przedsiębiorstwa za dany okres czasu. JPK_VAT może być wysłana jedynie elektronicznie.

Ministerstwo Finansów udostępniło specjalną aplikację dzięki, której możliwe jest przesyłanie utworzonego wcześniej JPK lub tworzenie plików JPK po zaimportowaniu danych oraz przesłanie tego dokumentu do Ministra Finansów.

Nasze biuro rachunkowe zajmuje się obsługą księgową firm z całej Polski. W swojej ofercie posiadamy liczne usługi księgowe. Zajmujemy się również sporządzaniem i wysyłaniem plików JPK. Zapraszamy Państwa do kontaktu!