Księga przychodów i rozchodów w skrócie KPiR to jeden z najpopularniejszych sposobów ewidencji zdarzeń gospodarczych w firmie. W księdze tej zapisuje się wszelkie przychody firmy oraz wydatki i zakupy związane z ich uzyskaniem. Na podstawie tych akt wylicza się należności podatkowe firmy względem Urzędu Skarbowego.

Do korzystania z podatkowej księgi przychodów i rozchodów uprawnione są osoby rozliczające się na podstawie zasad ogólnych bądź podatku liniowego, a także spółki jawne, partnerskie i cywilne osób fizycznych jeżeli przychody z ich działalności nie przekroczyły 2 000 000 euro.

KPiR należy założyć w momencie rozpoczęcia działalności gospodarczej, a w przeciągu kolejnych 20 dni informację o tym należy przekazać Urzędowi Skarbowemu. W przypadku istniejącej firmy zmieniającej formę opodatkowania prowadzenie KPiR należy rozpocząć 1. stycznia nowego roku.

Książka przychodów i rozchodów musi być prowadzona zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 26. sierpnia 2003 roku. Powinna zatem zawierać 11 kolumn zawierających następujące dane:
– Kolumna 1 – liczba porządkowa kolejnych wpisów
– Kolumna 2 – data wydatku bądź przychodu
– Kolumna 3 – numer faktury
– Kolumna 4 i 5 – dane kontrahentów
– Kolumna 6 – rodzaj transakcji
– Kolumna 7 – dokładna kwota przychodu
– Kolumna 8 – suma wszystkich przychodów
– Kolumna 9 – suma kwoty z kolumny 7 i 8
– Kolumna 10 – zakup materiałów podstawowych i handlowych przeznaczonych do sprzedaży w niezmienionej formie
– Kolumna 11 – koszty związane z wydatkami zawartymi w kolumnie 10