Od 1 stycznia 2020 roku wprowadzony został dla każdego podatnika i płatnika tzw. indywidualny rachunek podatkowy, którego celem będzie regulowanie zobowiązań podatkowych, a więc wszelkiego rodzaju wpłat z tytułu PIT, CIT, VAT.

Rachunki bankowe, na które wcześniej dokonywano wpłat, były aktywne do 31 grudnia 2019 r. Po tym terminie wszelkich wpłat trzeba było dokonywać na indywidualny rachunek podatkowy, a więc rozliczenie podatków za IV kwartał 2019 roku należało uregulować według nowych zasad.

Numer indywidualnego rachunku podatkowego można sprawdzić korzystając z odpowiedniego generatora LINK, bądź we właściwym Urzędzie Skarbowym, podając:
– NIP jeśli prowadzisz działalność gospodarczą i jesteś płatnikiem, jesteś podatnikiem na podstawie osobnych przepisów, ale nie dotyczy Cię ewidencja PESEL, bądź jeśli jesteś płatnikiem podatków, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,
– PESEL jeśli nie prowadzisz własnej działalności gospodarczej, nie jesteś zarejestrowanym podatnikiem VAT, bądź prowadzisz działalność gospodarczą i pracujesz na podstawie umowy o pracę.

W razie pytań lub wątpliwości, zapraszamy do kontaktu!