Wzrost obowiązkowych składek na ubezpieczenie społeczne osób prowadzących działalność gospodarczą to efekt coraz wyższych płac. Podstawa minimalnego wymiaru składek emerytalnych, rentowych i innych uzależniona jest od wysokości wynagrodzenia. W przypadku standardowych składek podstawę stanowi 60% przeciętnego wynagrodzenia prognozowanego na dany rok, a w przypadku składek opłacanych na zasadach preferencyjnych – wysokość minimalnego wynagrodzenia w danym roku.

Wyższe składki ZUS przedsiębiorcy od 2020 r.
Rada Ministrów na posiedzeniu rządu przyjęła założenia do projektu budżetowego państwa na rok 2020 i propozycję średniorocznych wskaźników wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej na rok 2020. Jak wynika z ustaleń, przeciętne minimalne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej ma wynieść w przyszłym roku 5227 zł. 60% tej kwoty będzie podstawą wymiaru składek płaconych przez przedsiębiorców nie korzystających z żadnych preferencji.

To na podstawie tego wskaźnika (prognozowane przeciętne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej) oblicza się podstawę wymiaru składek ZUS na ubezpieczenie społeczne. Wynosi ono 60% kwoty tego wynagrodzenia, a więc 3136,20 zł. Składki na poszczególne rodzaje ubezpieczeń liczone od tak wysokiej podstawy są odpowiednio wyższe, niż obecnie. Wysokość poszczególnych składek ZUS w 2020 r. wyniosłaby:
– składka emerytalna 612,19 zł,
– składka rentowa 250,90 zł,
– składka chorobowa 76,84 zł,
– składka wypadkowa 52,37 zł,
– składka na Fundusz Pracy 76,84 zł.

Przedsiębiorcy opłacający pełne składki ZUS zapłacą o 94,49 zł miesięcznie więcej tylko na ubezpieczenie społeczne. Do tego trzeba doliczyć jeszcze wzrost składki zdrowotnej, której na tę chwilę nie możemy jeszcze dokładnie obliczyć. Możemy jednak szacować, że całkowity koszt będzie wynosił około 130 zł miesięcznie więcej niż obecnie.

Obciążenia ZUS dla nowych właścicieli
Faktem jest, że część osób prowadzących własny biznes ma prawo do skorzystania z preferencyjnych zasad opłacania składek. Od dawna dotyczy to przedsiębiorców stawiających pierwsze kroki we własnym biznesie, a począwszy od 2019 roku także uzyskujących niewielkie obroty. Wysokość składek ZUS dla obu tych grup uzależniona jest wprost lub pośrednio od minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Mała firma = mały ZUS 2020
Od 2019 r. firmy o małych obrotach płacą ZUS od faktycznego osiąganego przychodu, a nie od jednakowej dla wszystkich podstawy wymiaru, która stanowi 60% prognozowanego, przeciętnego wynagrodzenia. Z takiej formy skorzystać mogą jednak przedsiębiorcy, których łączny obrót z działalności gospodarczej w poprzednim roku nie przekroczył 30-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę.