Czasem może zdarzyć się sytuacja, gdy działalność naszej firmy przestanie być opłacalna w związku z czym będziemy zmuszeni do jej likwidacji. W przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością procedura likwidacyjna jest niestety niezwykle długa i problematyczna. Wiąże się z koniecznością sprostania licznym kwestiom formalnym, przez co niestety jest także bardzo czaso- i pracochłonna.

Aby zlikwidować spółkę z o.o. konieczne są między innymi:
– uchwała o rozwiązaniu spółki w formie aktu notarialnego,
– uchwała dotycząca powołania likwidatorów,
– bilans otwierający likwidację,
– ogłoszenie w Krajowym Rejestrze Sądowym otwarcia likwidacji wraz z danymi likwidatorów,
– powiadomienie Naczelniku Urzędu Skarbowego o otwarciu likwidacji spółki,
– powiadomienie o likwidacji wierzycieli poprzez ogłoszenie publikacji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym,
– sprawozdanie likwidacyjne,
– uchwała wspólników o zatwierdzeniu sprawozdania likwidacyjnego,
– wniosek wykreślający spółkę z Krajowego Rejestru Sądowego,
– zawiadomienie US dotyczące wykreślenia spółki,
– zgłoszenia aktualizacyjne NIP-2, VAT-Z,
– wniosek o wykreślenie spółki z GUS.

Warto być świadomym, że niedogodności związane z likwidacją spółki z o.o. można w znacznym stopniu ograniczyć korzystając z usług specjalistów. Pomoc w likwidacji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oferuje również nasza firma. Serdecznie zapraszamy do kontaktu, podczas którego przedstawimy wszelkie szczegóły naszej oferty, jak również odpowiemy na Państwa pytania z tego zakresu.