PPK, a więc Pracownicze Plany Kapitałowe, które stanowią program długoterminowego oszczędzania na emeryturę w przyszłości. Obejmuje on wszystkich pracowników, we wszystkich podmiotach zatrudniających. Wszystkie środki gromadzone w ramach PPK, stanowią prywatne oszczędności pracowników.

Każdy podmiot, który zatrudnia pracowników, będzie zobowiązany do wyboru odpowiedniej instytucji finansowej, z którą będzie zobowiązany zawrzeć umowę o prowadzenie PPK dla swoich pracowników. W ramach tego programu, zarówno pracodawca, jak i pracownik będą zobowiązani do dokonywania wpłat podstawowych z własnych środków. Istnieje również możliwość dokonywania wpłat dodatkowych. Warto również wiedzieć, iż każdy pracownik będzie miał możliwość zrezygnowania z uczestnictwa w PPK.

Etapy wprowadzania PPK w firmie:
1. Przygotowanie firmy na wprowadzenie PPK (aktualizacja oprogramowania, wydruk materiałów informacyjnych, przeszkolenie pracowników).

2. Wybór instytucji finansowej, której będą przekazywane środki w celu prowadzenia ich inwestycji.

3. Sporządzenie i podpisanie umowy o zarządzanie i prowadzenia PPK z wybraną instytucją finansową w imieniu oraz na rzecz pracowników.

4. Wprowadzenie w firmę PPK (prowadzenie oraz archiwizacja dokumentacji, bieżące informowanie pracowników o podejmowanych działaniach, przekazywanie informacji do instytucji finansowej).

5. Naliczanie wpłat na rzecz PPK oraz przekazywanie ich do wybranej instytucji finansowej. Dopłaty ze strony państwa będą przekazywane przez Polski Fundusz Rozwoju.

W razie pytań lub ewentualnych wątpliwości, zachęcamy do kontaktu!