Wraz z dniem 1 lipca 2020 r. w życie wejdzie szereg zmian, których celem jest uporządkowanie najważniejszych kwestii w kilku ustawach podatkowych. Mowa m.in. o:
– dostosowaniu przepisów o podatku dochodowym do PKWiU,
– modyfikacji zasad odnośnie Białej Listy Podatników VAT,
– zmianach w uldze IP BOX,
– modyfikacji przepisów normujących indywidualne rachunki podatkowe.

Dokładniej rzecz ujmując, mowa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, a także niektórych ustaw, które zostały podpisane przez prezydenta w dniu 16 czerwca 2020 r..

Nowa ustawa wprowadza zmiany, które obejmują m.in.:
– dostosowanie wszelkich przepisów odnośnie podatku dochodowego do PKWiU, co ustalone zostało drogą rozporządzenia z dnia 4 września 2015 roku,
– zminimalizowanie obowiązków płatników, którzy są organami rentowymi,
– zmiana zasad zwiększenia przychodów oraz wyłączenia z KUP w podatkach dochodowych oraz odpowiedzialności solidarnej w VAT odnośnie podatników zapłaty należności na rachunki, które nie zostały zamieszczone w wykazie podatników VAT prowadzonym przez Szefa KAS,
– zmiana odnośnie opodatkowania dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej (IP BOX),
– zlikwidowanie zaliczek w sytuacji zatorów płatniczych,
– korektę zeznań podatkowych za pośrednictwem usługi udostępniania wstępnie wypełnionego przez organ podatkowy zeznania,
– wprowadzenie klauzuli odnośnie unikania opodatkowania,
– rozszerzenie definicji odnośnie „legalnej deklaracji” poprzez objęcie jej zakresem tworzonych sprawozdań,
– zmianę przepisów normujących indywidualne rachunki podatkowe,
– zniesienie obowiązkowego regulowania składek na FP i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w ramach stypendium doktoranckiego,
– wprowadzenie możliwości wyboru opodatkowania na poziomie 3% zryczałtowanym podatkiem dochodowym przychodów z odsetek i dyskonta od emisji obligacji.

Ustawa ta wejdzie w życie z dniem 1 lipca 2020 roku. Jednak zmianami, które wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku są dostosowanie przepisów podatkowych w zakresie PKWiU z 2015 roku, przepisów odnośnie opodatkowania dochodów z tytułu kwalifikowanych praw własności intelektualnej, przepisu wprowadzającego klauzulę przeciwko unikaniu opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych oraz przepisu, który określa zasady obliczania zaliczek w zakresie zatorów płatniczych.