W sytuacji, jeśli sąd powszechny uwzględni skargę pauliańską, którą złoży fiskus, podatnik nie tylko nie ucieknie przez uregulowaniem zaległości, ale także zostanie na niego nałożony dodatkowy PIT od tzw. przysporzenia. Ma to być przestroga przede wszystkim dla dłużników próbujących ukryć swój majątek np. przed urzędem skarbowym poprzez przekazanie go np. w darowiźnie, bądź sprzedając.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej twierdzi, iż w powyżej opisanej sytuacji wierzyciel może zaspokoić swoje roszczenia z majątku osoby trzeciej, co dla dłużnika stanowi czystą korzyść, gdyż nie jest zobowiązany do opłacania zaległości z własnej kieszeni.

UWAGA!
Niektórzy dłużnicy mają możliwość uniknięcia podatku, ale jedynie w sytuacji, kiedy osobą trzecią, z której majątku ściągane są zaległe daniny, jest krewny dłużnika, a więc osoba z I lub II grupy podatkowej. Prawdą jest, że wówczas dłużnik również uzyskuje przychód, aczkolwiek jest on zwolniony z podatku dochodowego.

Jeśli ciekawi Cię to zagadnienie, masz do niego pytania, bądź ewentualne wątpliwości, zachęcamy do skontaktowania się z naszym konsultantem, bądź doradcą podatkowym, który dołoży wszelkich starań, aby przybliżyć ową kwestię!