Wraz z dniem 12 lipca 2020 roku pojawiła się możliwość sprawdzenia oryginalności wystawionych dokumentów. Wszystko to dzięki opracowaniu przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji – Rejestru Dokumentów Publicznych.

Rejestr ten obejmuje informacje o tym, jak wyglądać powinny oryginalne dokumenty obowiązujące w naszym kraju, jak również to, w jaki sposób są zabezpieczane przed fałszowaniem. Dzięki temu rozwiązaniu każdy z nas ma możliwość sprawdzenia czy dokument z którym mamy do czynienia jest oryginalny, czy sfałszowany.

Rejestr ten umożliwia sprawną weryfikację autentyczności poszczególnych dokumentów. Znajdują się w nim pliki graficzne poszczególnych dokumentów, jak również opisy wraz z nazwami zastosowanych zabezpieczeń. Na obecną chwilę znajdują się tam informacje odnośnie dowodów osobistych, kart pobytu, jak również paszportów. Sukcesywnie rejestr ten będzie uzupełniany o następne dokumenty publiczne.

Kwestia utworzenia owego rejestru została poruszona w ustawie o dokumentach publicznych, która została wdrożona w życie w lipcu 2019 r.. Celem jego działania była walka z fałszowaniem dokumentów, jak również następne wykorzystywanie ich do przestępstw takich, jak wyłudzanie kredytów. Statystyki pokazują, że w Polsce niestety bardzo często fałszowanie dokumentów wykorzystuje się do działań związanych z przestępczością gospodarcza i finansową. Z kolei na podstawie sfałszowanych dowodów osobistych, bądź paszportów, często tworzone są fikcyjne tożsamości.

Przed utworzeniem tytułowego Rejestru Dokumentów Publicznych wszelkie ustawy i przepisy w tym temacie były ujęte po trochę w około 400 różnych aktach prawnych. Nie istniały żadne standardy zabezpieczeń przed fałszowaniem, jak również ustanowionego organu, który będzie odpowiedzialny za prowadzenie polityki bezpieczeństwa w tym zakresie. Z kolei ustawa wdrożona w życie 12 lipca 2020 roku pozwoliła na kompleksowe uregulowanie kwestii dokumentów publicznych od chwili projektowania.