Rejestr Dokumentów Publicznych – od 12 lipca 2020 roku

Wraz z dniem 12 lipca 2020 roku pojawiła się możliwość sprawdzenia oryginalności wystawionych dokumentów. Wszystko to dzięki opracowaniu przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji – Rejestru Dokumentów Publicznych.

Rejestr ten obejmuje informacje o tym, jak wyglądać powinny oryginalne dokumenty obowiązujące w naszym kraju, jak również to, w jaki sposób są zabezpieczane przed fałszowaniem. Dzięki temu rozwiązaniu każdy z nas ma możliwość sprawdzenia czy dokument z którym mamy do czynienia jest oryginalny, czy sfałszowany.

Rejestr ten umożliwia sprawną weryfikację autentyczności poszczególnych dokumentów. Znajdują się w nim pliki graficzne poszczególnych dokumentów, jak również opisy wraz z nazwami zastosowanych zabezpieczeń. Na obecną chwilę znajdują się tam informacje odnośnie dowodów osobistych, kart pobytu, jak również paszportów. Sukcesywnie rejestr ten będzie uzupełniany o następne dokumenty publiczne.

Kwestia utworzenia owego rejestru została poruszona w ustawie o dokumentach publicznych, która została wdrożona w życie w lipcu 2019 r.. Celem jego działania była walka z fałszowaniem dokumentów, jak również następne wykorzystywanie ich do przestępstw takich, jak wyłudzanie kredytów. Statystyki pokazują, że w Polsce niestety bardzo często fałszowanie dokumentów wykorzystuje się do działań związanych z przestępczością gospodarcza i finansową. Z kolei na podstawie sfałszowanych dowodów osobistych, bądź paszportów, często tworzone są fikcyjne tożsamości.

Przed utworzeniem tytułowego Rejestru Dokumentów Publicznych wszelkie ustawy i przepisy w tym temacie były ujęte po trochę w około 400 różnych aktach prawnych. Nie istniały żadne standardy zabezpieczeń przed fałszowaniem, jak również ustanowionego organu, który będzie odpowiedzialny za prowadzenie polityki bezpieczeństwa w tym zakresie. Z kolei ustawa wdrożona w życie 12 lipca 2020 roku pozwoliła na kompleksowe uregulowanie kwestii dokumentów publicznych od chwili projektowania.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *