Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest jedną z najchętniej wybieranych form prawnych do prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Jej funkcjonowanie określone jest przepisami zawartymi w Kodeksie Spółek Handlowych. Spółka z o.o. może zostać założona przez jedną lub więcej osób nazywanych wspólnikami. W przypadku tej formy prawnej obowiązkowe jest prowadzenie pełnej księgowości w formie ksiąg rachunkowych, niezależnie od wysokości osiąganych przychodów ze sprzedaży. Do prowadzenia ksiąg rachunkowych upoważnione są osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje, dlatego przedsiębiorcy najczęściej decydują się na skorzystanie z usług oferowanych przez biuro rachunkowe.

Pełna księgowość jest skomplikowanym i rozbudowanym systemem ewidencji każdej operacji gospodarczej mającej miejsce w przedsiębiorstwie. Księgi rachunkowe należy prowadzić zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami oraz ustawą o rachunkowości. Obejmują one dziennik, konta księgi głównej oraz konta ksiąg pomocniczych, zestawienie obrotów i sald księgi głównej i ksiąg pomocniczych, a także wykaz składników aktywów i pasywów.

Nasze biuro rachunkowe posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu księgowości spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. Oferujemy kompleksowe usługi księgowe dopasowane do indywidualnych potrzeb każdego Klienta. Oferujemy elastyczny cennik za usługi księgowe. Zapraszamy Państwa do kontaktu z nami, w celu przedstawienia naszej szczegółowej oferty. Obsługujemy klientów z całej Polski.