Osoba decydująca się na otworzenie własnej firmy zobowiązana jest do wyboru formy opodatkowania, według której będzie następnie rozliczała się z Urzędem Skarbowym.

Kwestia ta jest bardzo istotna, ponieważ wpływa ona bezpośrednio na późniejszą działalność przedsiębiorstwa. Z tego powodu należy dokładnie przeanalizować dostępne warianty i dostosować je do własnych potrzeb.

Wyróżniamy następujące formy opodatkowania:
– Zasady ogólne: opłacanie podatku w wysokości 18% po obniżeniu kwoty wolnej od podatku 556,02 zł oraz według stawki 32% od nadwyżki 85 528 zł.
– Podatek liniowy: optymalny wyłącznie dla podatników, osiągających wysokie dochody roczne, w przypadku pozostałych ta forma jest po prostu nie opłacalna. Jego stawka to 19%.
– Ryczałt ewidencjonowany: podatki określane są na podstawie osiąganego przychodu. Całkowicie pomijany jest koszt związany z ich uzyskaniem. Stawki ryczałtu to 3%, 5,5%, 8,5%, 17% i 20%.
– Karta podatkowa: polega na opłacaniu stałej kwoty, niezależnej od kwoty rzeczywiście uzyskanych przychodów. Wysokość tej stawki uzależniona jest od wymiaru zatrudnienia oraz wielkości miejscowości, w której prowadzona jest działalność gospodarcza.
– Podatek tonażowy: wysokość podatku określana jest na podstawie ryczałtu. Podstawa opodatkowania może ulec zmniejszeniu poprzez opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne. Głównym celem wprowadzenia tego podatku było zwiększenie konkurencyjności armatorów operujących statkami pod polska banderą.

Wybór formy opodatkowania przedsiębiorstwa należy zawrzeć na wniosku rejestracyjnym CEIDG-1.