Każdy przedsiębiorca powinien pamiętać o tym, iż po zakończeniu roku podatkowego, nadejdzie moment na składanie zeznań rocznych za rok ubiegły. Rozliczenie podatkowe, które będzie wykonywane w tym roku, nie będzie znacząco różniło się od deklaracji z lat ubiegłych.

Przedsiębiorca, który rozlicza swój podatek na zasadach ogólnych, musi wypełnić deklarację PIT-36. Owe zeznanie musi zawierać jedynie dochody opodatkowane zgodnie ze stawką 17% i 32%. Tym sposobem podatnik na jednym formularzu rozlicza wszystkie osiągane dochody z tytułu np. działalności, etatu, bądź zlecenia. Prócz tego opodatkowanie na zasadach ogólnych umożliwia wspólne rozliczenie z małżonkiem.

Rozliczając się na zasadach ogólnych, przedsiębiorcy mają możliwość korzystania z ulg podatkowych takich, jak np.:
– darowizna na cele pożytku publicznego, kultu religijnego, krwiodawstwa,
– ulga rehabilitacyjna,
– wpłaty na IKE/IKZE,
– ulga na Internet,
– ulga na dzieci,
– ulga na działalność badawczo-rozwojową,
– ulga termomodernizacyjna,
– strata z lat ubiegłych.

Przedsiębiorca, który rozlicza się w oparciu o podatek liniowy, rozlicza się według stałej stawki podatku w wysokości 19%. Podatek nie jest uzależniony od wysokości osiąganych dochodów. Jak się jednak okazuje, nie każdy przedsiębiorca ma możliwość skorzystania z opodatkowania dochodu podatkiem liniowym, ponieważ owa forma jest dostępna dla:
– podatników, którzy prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą,
– podatników, którzy nie świadczą usług na rzecz swojego obecnego/byłego pracodawcy.

Podatnik rozliczający się w oparciu o podatek liniowy, nie ma możliwości do:
– stosowania ulg podatkowych,
– rozliczenia dochodów ze współmałżonkiem,
– korzystania z kwoty wolnej od podatku,
– odliczenia od dochodu z tytułu darowizny,
– odliczenia ulgi na dzieci, bądź Internet.

Przedsiębiorcy, którzy rozliczają się w oparciu o ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Do złożenia zeznania rocznego PIT-28 są zobowiązane:
– osoby fizyczne, które prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych,
– osoby, które osiągają przychody z tytułu najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy (pod warunkiem, że owe umowy nie są zawierane w ramach prowadzonej działalności).

Osoby, które rozliczają się poprzez formularz PIT-28 nie mają możliwości rozliczania się wspólnie z małżonkiem, ani korzystania z ulgi prorodzinnej. Istnieje jednak możliwość korzystania z ulgi internetowej, bądź ulgi z tytułu darowizny na cele pożytku publicznego/kultu religijnego.

 

*****

W ramach przypomnienia: O co chodzi z białą listą podatników?