Od początku 2020 roku zmienią się zasady wystawiania faktur do paragonów. Wówczas fakturę dla podatnika VAT będzie można wystawić tylko wówczas, kiedy wydany wcześniej paragon będzie zawierał numer identyfikujący nadawcę.

Zgodnie z nowymi przepisami w zakresie VAT, w przypadku sprzedaży zaewidencjonowanej przy zastosowaniu kasy fiskalnej potwierdzonej paragonem, fakturę na rzecz podatnika VAT będzie wystawiać się jedynie wtedy, kiedy paragon potwierdzający dokonanie sprzedaży, będzie zawierać numer, który będzie identyfikatorem na potrzeby podatku.

Wówczas zmiana wymusi na nabywcach konieczność jasnego deklarowania podczas zakupu tego, czy transakcja jest dokonywana transakcja w charakterze podatnika VAT, bądź jako konsumenci. W głównej mierze będzie to dotyczyć przede wszystkim osób fizycznych, które nie prowadzą działalność gospodarczą.

Nowe rozwiązanie ma na celu uregulowanie kwestii dokumentowania transakcji, które wcześniej były zidentyfikowane przy zastosowaniu kasy rejestrującej. Owe przepisy będą na nabywcach wymuszać konsekwencję, czyli jeśli dany podmiot dokonuje zakupu jako podatnik, to powinien poinformować o tym sprzedawcę w momencie dokonywania zakupu. Nabywca nie ma możliwości wybierania czy dokonuje zakupu na potrzeby prowadzonej działalności, czy występowania w charakterze konsumenta.

Po wejściu w życie nowych przepisów, sprzedawcy będą mieli do wyboru dwie możliwości:
– zaewidencjonować sprzedać przy zastosowaniu kasy fiskalnej i wydaniu paragonu z numerem NIP, a w okresie późniejszym wystawieniu faktury,
– udokumentować transakcję wyłącznie fakturą.