Po dokonaniu rozliczenia za kwiecień w 2020 roku, każdy duży przedsiębiorca będzie zobowiązany składać deklaracje VAT w formie JPK. Będzie to następstwem obecnych deklaracji VAT-7/VAT-7K oraz ewidencji JPK_VAT. Pozostali podatnicy będą zobowiązani do zastosowania owej zmiany od lipca 2020.

JPK_VAT z deklaracją jest dokumentem elektronicznym, który składa się z dwóch części. Jest to spowodowane tym, że obejmuje dwie części – ewidencję VAT (zestawienie zakupów i sprzedaży), jak i deklaracji VAT.

Budowę i zawartość nowego JPK_VAT określono w rozporządzeniu Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z 15 października 2019 r..

Podsumowując…

Kto i kiedy musi złożyć JPK_VAT?
Dokument ten obowiązywać będzie wszystkich podatników, którzy posiadają status czynnego podatnika VAT za okresy:
– od 1 kwietnia 2020 roku duże przedsiębiorstwa,
– od 1 lipca 2020 roku wszyscy podatnicy.

Jakie deklaracje zastąpi nowy JPK?
JPK_VAT składać się będzie z części ewidencyjnej oraz deklaracyjnej, które będą dotyczyć rozliczeń VAT, które są dokonywane obecnie w deklaracjach VAT-7 i VAT-7K.

Co będzie się znajdowało w JPK_VAT?
JPK_VAT zawierać będzie:
– zestaw informacji o zakupach i sprzedaży na podstawie ewidencji VAT,
– pozycje z obecnej deklaracji VAT-7 (opcjonalnie VAT-7K),
– dodatkowe informacje, które są niezbędne do analizy poprawności rozliczenia.

W jaki sposób sporządzić JPK_VAT?
JPK_VAT docelowo będzie składany wyłącznie w wersji elektronicznej za okresy miesięczne do 25 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni.

Dostępne będą dwa warianty dla tego dokumentu, a mianowicie:
– JPK_V7M, który dotyczy podatników rozliczających się miesięcznie.
– JPK_V7K, który dotyczy podatników, którzy rozliczają się kwartalnie.

Dokument ten będzie można podpisać:
– podpisem kwalifikowanym,
– profilem zaufanym,
– danymi autoryzującymi.