Obecnie w Sejmie trwają prace nad nowelizacją kilku ustaw podatkowych, których celem będzie w głównej mierze ułatwienie podatnikom wywiązywanie się ze spoczywających na nich obowiązkach podatkowych. Ów projekt zakłada m.in. opcję przesunięcia niektórych terminów podatkowych jak np. Split Payment, bądź korzystanie z tzw. Białej Listy Podatników VAT.

Zdaniem obecnego rządu nowe prawo znacznie ułatwi podatnikom wywiązywanie się z obowiązków, a także doprecyzuje wszelkie przepisy, które docelowo znacznie ograniczą spory na linii podatnik-organ podatkowy.

Projekt dostosuje również regulacje odnośnie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług, który był opracowany w 2005 roku, a także zmniejszy ilość obliczeń podatków sporządzanych przez organy rentowe.

Docelowo w planowanych zmianach przewiduje się regulacje umożliwiające niestosowanie przepisów dotyczących zwiększenia przychodów oraz wyłączenia z kosztów uzyskania przychodów. Projekt ten wstępnie umożliwi również niestosowanie przepisów związanych z odpowiedzialnością solidarną w sytuacji dokonywania przez podatników płatności na rachunki, które nie były zamieszczane w wykazie podatników VAT.

Prace nad projektem zmian wprowadziły również zmianę kilku terminów podatkowych, jak np. split payment przesunięto z 1 kwietnia na 1 lipca, a także opcji skorzystania z Białej Listy Podatników.